Общи условия за Facebook играта „Спечели 1000 безплатни визитки от Моливник“

С участието си в играта, участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие, както и с актуалните Общи условия и Полица за поверителност.

I. Обща информация

1. Промоцията на Моливник се провежда според общоприети условия на територията на Република България.

2. Организатор на играта е „Шифт Криейтив“ ЕООД, ЕИК 204415049.

3. Участник в играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook.

4. Играта се провежда на страницата на Моливник във Facebook.

5. Играта се провежда в срок от 19.11.2018 г. до 25.11.2018. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати срока на играта, публикувайки информиращо съобщение на адреса на играта.

6. Наградa в играта са услуга дизайн и печат на визитки (1000 бр., 350 гр. картон мат/двустранен хибриден гланц) на обща стойност.

7. Победителят ще получи своята награда, съгласно установените общи правила. В настоящата игра ще се излъчи един печеливш на 26.11.2018 г.

II. Условия за провеждане на играта

1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите правила, да се запознае с условията и да бъде съгласен с тях.

2. Всеки участник, отговарящ на настоящите общи условия, който е харесал и споделил публикацията на Моливник в обявения период, участва в играта.

3. Участието в играта не е обвързано с покупка на услуги, предлагани от Моливник.

4. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от играта лица, които не отговарят на условията, посочени в Правилата за участие.

III. Награди. Избор на победител в играта.

1. Наградa в играта са услуга дизайн и печат на визитки (1000 бр., 350 гр. картон мат/двустранен хибриден гланц) на обща стойност 94 лева.

2. Наградата важи само за печат на един еднакъв дизайн за всичките 1000 визитки.

3. Наградата не може да бъде заменена за паричната й себестойност.

4. Определянето на печелившия от играта ще е на случаен принцип.

5. Обявяването на победителя ще се извърши на 26.11.2018.

6. Името на спечелилия ще бъде обявено на Facebook страницата на Моливник.

7.  За уточняване на подробности по получаване на наградата печелившият се свързва с Моливник чрез лично съобщение до Facebook страницата от профила, с който се е регистрирал в играта, в срок от един месец след обявяване на неговото име.

IV. Допълнителни условия

1. Тези правила влизат в сила от 19.11.2018 г.

2. Моливник си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата на играта.

3. В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено Моливник за това чрез контактната ни форма, като задължително посочи профила, с който се е регистрирал.