Уеб хостинг е услуга, позволяваща да публикувате уеб апликацията си в интернет. 

Когато потребител има желание да достъпи Вашия проект, то е необходимо той да напише името или адреса му в своя браузър. В този момент, браузърът изпраща заявка към сървъра, на който "живее" Вашият проект. Тогава сървърът връща отговор на браузъра и той показва съответното приложение. Иначе казано, всеки път, когато изпишете "molivnik.com" във Вашия браузър, то той праща запитване към сървъра, на който се намира сайтът. Ако отговорът е положителен (сървърът е достъпен и приложението е в изправност), то вие получавате началната страница, на която сте свикнали. И така логиката се прилага за всяка страница и презареждане.