Миграция е преместването на приложение от една работна среда на друга. Оптималният и предпочитан вариант е това да се случва без апликацията да прекъсва присъствието си онлайн.

Причината за това би могла да бъде нуждата от нов хардуер, желанието за смяна на хостинг доставчик и други.