Ревизия е способността на клиента да изисква промени на елементи по поръчан проект за постигането на оптимален резултат.