SSL (Secure Sockets Layer) е криптографски протокол, който служи за сигурно пренасяне на информация онлайн. Отличителен признак за наличието на такъв протокол към даден уеб сайт е съкращението https пред домейн името, вместо просто http. 

Начинът, по който работи SSL, е създаването на комуникация между Вас и уеб приложението, която договаря условия, чрез които обмяната на информация не може да бъде подслушвана и съответно корумпирана по трасето.